Submit Submit

Samuel

Tijdschrift voor de jeugd

onder redactie van E.gerdes
Jaren: 1857 t/m 1866 (10 jaargangen)
Uitgever: 1857 t/m 1864 J.van Hoeve Gorinchem 1865/1866: H. de Hoogh Amsterdam (?)
Bladzijden: 32 per/maand, 384 per jaargang

3e jaargang 1859

   

Inhoud:


Het werk des Heiligen Geestes (Een Pinksterverhaal)      (Ook in Feestverhalen 1862)
Zorg en liefde
En het was omtrent de tiende ure
De pyramiden van Egypte
Een liedje voor meisjes om onder het breijen te zingen
De porseleinen toren te Nankin in China
Het touw
De Marskramer Een verhaal uit de dagen der Hervorming.
De kostschool
De wraak van een hond. Eene ware gebeurtenis.
De groote chineesche muur.
De gift der Zuidzee-eilanders
De tweelingzusters of de belofte
Japansch speelgoed
Het Noorderlicht (Een gesprek)
Kinderen op reis ten hemel
Alexander von Humboldt
Eene tooverlantaarn in Zuid-Afrika
Het groeten bij de verschillende volkeren
Hoe komt eene spin over het water?
Mijn portefeuille
Wat de Roomsche kerk met het lijk eener prinses doet
De vier hoorders     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
Het kind en de wind
Te laat (Eene ware geschiedenis)

Verder:

p.31. Prijsvragen
p.57. De twaalfjarige Jezus (ingezonden, R.v.E.)
p.64. Correspondentie
p.93. De konijnen. Eene waer geschiedenis (ingezonden, N.A.Picard)
p.120. Een merkwaardige gebedsverhooring (ingezonden, As. van der Mooren)
p.188. Een brief van den Redacteur aan zijne lezers
p.191. Lied
p.238. Correspondentie
p.240. Bladvulling
p.274. Eene geschiedenis die niet gebeurd is, en toch alle dagen gebeurt door Oom Willem
p.288. Correspondentie
p.352. Correspondentie
p.383. Verslag van de ingekomen gedichtjes en atwoorden op de prijsvragen