Submit Submit

Samuel

Tijdschrift voor de jeugd

onder redactie van E.gerdes
Jaren: 1857 t/m 1866 (10 jaargangen)
Uitgever: 1857 t/m 1864 J.van Hoeve Gorinchem 1865/1866: H. de Hoogh Amsterdam (?)
Bladzijden: 32 per/maand, 384 per jaargang

4e jaargang 1860

   

Inhoud:


Vrede en wroeging
Zelfstrijd     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
Het iersche meisje     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
De Indiaan en de worm
De Bijbel in Turkije
Een tijger in de zee
Een vastendag van kardinaal Wiseman
Ben-oni
Op welke wijze leert men moeijelijke lessen
Frederik de Groote
De zijworm     (Ook in 21 verhaaltjes)
De voerman
Hoeveel kost ik u ?
Een diamant uit het Indische stof
Hoe ontstaat soms een eiland?
Bijgeloovigheid
Hallelujah!
De non van Jouarre     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
Het verloren weeskind     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
De twee alleenspraken
Koek of boek?
Vraag den boom
De zwarte jurk (ingezonden door D.W.Berends Nijkerk)     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
Waarom is de zee zoo zout?
De droom der houtsprokkelaarster (ingezonden door B. naar het hoogduitsch)     (Ook in 21 verhaaltjes)
Het gebed eener moeder     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
De slang in het paradijs
Morgen
Overweeg dit
Zie naar uw voorbeeld
De jeugdige doofstomme (ingezonden door D.W.Berends Nijkerk)     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
Zingt vroeg (Dichtstukje)
De wonderlijke hond     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)     (Ook in de Bewarende hand Gods)
De lijsters in het wapen
Het Indiaansche kind (Dichtstukje)
Kenmerkende planten van verchillende volkeren
De koningin van Engeland en haar hof
Bangmakerij
De Chineesche knaap
Het colosseum te Rome
Iets uit China
De bewoonde boom en Moselekatse     (Ook in 21 verhaaltjes)
Gered (ingezonden door G.C.v.R)     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
Verlangende naar vrede (Dichtstukje)
Het vijfstuiversstuk van den zendeling     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
Hellende torens
Het onkruid onder de tarwe
Gissingen naar de namen van eenige steden enz
Het kruis van Jezus (Dichtstuk)
Een wonderlijk muizennest
Nederigheid
Eene plaats des gebeds
Scholen in Indie
De weg tot Jezus
Vijf stuivers in de week     (Ook in 21 verhaaltjes)
De kwade stee in de peer
Het bezoek in den storm
Het eenigste volk in de wereld
Laat de kinderen tot Mij komen

Verder:

p.64. Raadsel (de letter K)
p.75. Mijne portefeuille: Gustaaf Adolf door A.Z.
p.79. Levensschets van den apostel Paulus (bekroond opstel door E.T.S. van Oordt)
p.84. Goede Vrijdag (bekroond Dichtstuk, Didericus van Leeuwen 12 jaar)
p.108. Een paar bladzijden uit het leven van een zeekapitein (ingezonden door P.)
p.191. Eene vrucht des Evangelies (ingezonden door M.D.G)
p.215. De kleine Minnie (ingezonden, D.W.Berends Nijkerk, naar het Fransch)
p.216. Gevaarlijk zelfbedrog (ingezonden, D.W.Berends Nijkerk)
p.217. Zingt vroeg (Dichtstukje)
p.222. Correspondentie
p.223. Prijsvragen
p.224. Fragmenten
p.273. Het weeshuis van George Muller te Bristol (J.de Liefde)
p.346. Joh. XVI: 8
p.379. Verslag van de ingezonden prijsvragen