Submit Submit

Samuel

Tijdschrift voor de jeugd

onder redactie van E.gerdes
Jaren: 1857 t/m 1866 (10 jaargangen)
Uitgever: 1857 t/m 1864 J.van Hoeve Gorinchem 1865/1866: H. de Hoogh Amsterdam (?)
Bladzijden: 32 per/maand, 384 per jaargang

8e jaargang 1864Inhoud:


Jan van Diemen
De Geuzen in de Nederlanden
Voorzigtigheid of de kat op den muur die met glas belegd was
Niet bedorven
Een beerenklaauw
Het kind uit het bevroren land
Een herder door zijn hond gered
De muis die haar eten niet lustte
Loontje komt om zijn boontje     (ook in Kruimkens 1875)(ook in Beide Schooljongens )
De domme vlieg (Gedicht)
Esther
Richard Miles
Om na te denken - Het stukje suiker
Het grootste eiland van de wereld. Mededeelingen over Australie
De kapitein en de Nieuwzeelanders     (ook in de Bewarende hand Gods )
Agathos, of de gehele wapenrusting Gods (ingezonden)
Mijn vader's brief
Het mooie stuivertje     (ook in de Bewarende hand Gods )
De trouwe lijfeigene
De kleine martelaar     (ook in de Verloren Zoon )
Stap voor stap
De goudvink die een dief vangt     (ook in de Verloren Zoon )
Patrick Hamilton
Slecht gezelschap
De wijsgeer en de schapen
Het viooltje en de brandnetel
De beide neven
Wachten naar vruchten
Weet gij waarom?

Verder:

p.12. Eene oude leerlinge (ingezonden)
p.29. Charade (G.C. Van Rijn)
p.30. Schriftletterraadselvers
p.31. Bijbelsche personen I
p.60. Een Japansche goochelaar (uit het werk De Nipponvaarders)
p.62. Schriftletterraadsel (ingezonden door Ten Kate)
p.63. Oplossing van het Schriftletterraadsel. 7de Jaarg, bladz.319
p.94. Vroege godsvrucht (door J.F.Schimsheimer)
p.111. Wat een verlosten zondaar kan zeggen (ingezonden)
p.120. De verloren zoon(ingezonden)
p.125. Oplossing van de charade, voorkomende op bladzijde 29
p.126. Verslag van de ingekomen oplossingen van het schriftletterraadsel, zie bladz. 30
p.128. Bijbelsche personen II
p.156. Denkt voordat gij spreekt (ingezonden)
p.191. Raadsels (G.C.van Rijn)
p.224. Schriftletterraadsel (ingezonden)
p.244. Een vaders raad aan zijnen zonen (door A.G. De Waal)
p.245. De raven en de hongersnood (ingezonden)
p.254. Verslag van de ingekomene oplossingen van het schriftletterraadsel afl. 2 bladz. 62
p.256. Ontleding van de bijbelsche personen van bladz. 128 -
p.283. Een nacht in de lucht (ingezonden)
p.288. Letterraadsel
p.311. Een voorbeeld, niet om na te volgen (ingezonden)
p.321. De planten van Paramaribo (naar het Hoogduitsch)
p.336. Wikliff en Tetzel (ingezonden)
p.344. De wereld en Jezus (door A.G.de W.)
p.348. God is een Vader der weezen (Joh.van 't Lindenhout)
p.352. Bijbelsch Anagram
p.380. Aanmerking op het schriftletterraadsel voorkomen op bladz.225 -
Oplossing van het letterraadsel op bladz.288 -
Oplossing van het bijbelsch anagram van bladzijde 352.