Submit Submit

Een Woelewater

of Amsterdam in 1747-1754
Genre: Historische Verhalen
Reeks: Vaderlandsche Volksboekjes

Vierde serie, nummer 1

   
1e druk, 1888, D.Bolle Rotterdam, 52p met 1 plt, 20cm


Reclame:
   
Leeuwarder Courant, 25 dec 1888 (serie 4, 1e druk)