Submit Submit

De Zwarte jurk en De jeugdige doofstomme

twee verhalen
Reeks: Kleine Zondagsvertellingen

De Zwarte jurk oorsponkelijk in Samuel 4e jaargang 1860.
De jeugdige doofstomme oorsponkelijk in Samuel 4e jaargang 1860.


- 1e druk, 1875, A.W.Sijthoff Leiden


Reclames:
   
Alphabetische Naamlijst van Boeken, 1875

   
Rotterdamsch Dagblad, 30 juli 1883