Deutsches Lesebuch für Schulen


Uitgevers: Allart & van der Made / P.N. van Kampen, Amsterdam
Uitgegeven vanaf 1855

     
1e druk: 1855, 122p
2e druk: 1866, 122p


Reclames:
 
Nieuwsblad voor den Boekhandel, 16 augustus 1855
 
Algemeen Handelsblad, 28 maart 1857

    
Algemeen Handelsblad, 8 aug 1871 (1e en 2e deel)