Deutsches Lesebuch für Schulen


Uitgevers: Allart & van der Made / P.N. van Kampen, Amsterdam
Uitgegeven vanaf 1855
     
1e druk: 1855, 122p
2e druk: 1866, 122p


Reclame:
 
Nieuwsblad voor den Boekhandel, 16 aug 1855