Het Christelijk Zondagsblad

voor het Nederlandsche volk
Genre: Tijdschriften


onder redactie van E.gerdes
Jaren: 1862 t/m 1867 (6 jaargangen)
Uitgever: A. W. Sythoff Leiden
Bladzijden: 12 blz per/week, is 312 per bundel

Het Christelijk Zondagsblad werd wekelijks uitgegeven en is gebundeld in halfjaarlijkse uitgaven. Totaal dus 12 delen.

         


Er zijn in deze zondagsbladen meerdere werkjes te vinden ondertiteld door E.Gerdes, waarvan er meerdere later afzonderlijk is uitgegeven.

1862, 1e deel:
-Een Millioen en geen Vrede

1862, 2e deel:
-Een gemengd huwelijk

1863, 3e deel:
-Geen lot - en toch een prijs
-Het laatste geldstuk
-De weduwe en haar kind

1863, 4e deel:
-Het bedrieglijke hart,
-De verloren hond, of kleine oorzaken en groote gevolgen,
-Davids harp

1864, 5e deel:
-De zoon van den barbier, of verwachting en vervulling,
-Jaantje verhouten, of de dwaasheid van op menschen te bouwen

1864, 6e deel:
-Duizend gulden,
-van nature een dief,

1865, 7e deel:
-Miserabel weer. Eene gebeurtenis uit het leven van eenen predikant
-De Haagsche koffer. Eene herinnering aan Wolfhezen

1865, 8e deel:
-De verzoeking van Martijn Ware
-De kleermaker van Buinen. Ds. J. de Liefde, naverteld door E.Gerdes

1866, 9e deel:
-De inktvlek en het ei

1866, 10e deel:
-De Twee aankondigingen

1867, 11e deel:
-Het doosje in het Zand (gaat over 'van Pekke')

1867, 12e deel:
-Eene donkere zaak,
-de lotgevallen van mijn neef,


Reclames:
    
Leidsch Dagblad, 26 sep 1861 (aankondiging 1e jaargang)

    
Bredasche, 17 dec 1863

    
Leidsch Dagblad, 25 nov 1864