Nieuwe leerwijze der Engelsche taal


Uitgever: P.N. van Kampen, Amsterdam

   

1e cursus, 154p
1e druk: 1855
2e druk: 1858
3e druk: 1863/1864
4e druk: 1868
5e druk: 1873
6e druk: 1883

   

2e cursus, 192p
1e druk: 1856
2e druk: 1862


Reclames:
    
Alphabetische Naamlijst der Boeken, 1856 (2e cursus, 1e druk)

    
Algemeen Handelsblad, 12 juni 1858

    
Opregte Haarlemsche Courant, 4 maart 1865

    
Algemeen Handelsblad, 8 aug 1871 (1e cursus 4e druk, 2e cursus 2e druk)