Nieuwe leerwijze der Engelsche taal


Uitgever: P.N. van Kampen, Amsterdam

   

1e cursus, 154p
1e druk: 1855
2e druk: 1858
3e druk: 1863/1864
4e druk: 1868
5e druk: 1873
6e druk: 1883

   

2e cursus, 192p
1e druk: 1856
2e druk: 1862


Reclames:
    
Algemeen Handelsblad, 12 juni 1858

    
Opregte Haarlemsche Courant, 4 maart 1865