Eduard Gerdes

   12-08-1821                                 12-12-1898

                                               


Op 12 augustus 1821 is Eduard Gerdes geboren te Kleef, Duitsland. Hij was de jongste in het gezin, zijn ouders hadden 6 kinderen. Twee kinderen stierven bij hun geboorte, en de andere 3 broers/zussen hebben de leeftijd van 8 jaar niet bereikt.

Op 4-jarige leeftijd verhuisde hij met zijn moeder naar 's Gravenhage. Op zijn zesde jaar ging hij naar school.
Zijn moeder was een godsdienstige vrouw en elke zondag gingen ze naar de kerk, soms wel twee maal. Elke avond moest hij zijn moeder uit haar duitse bijbel voorlezen.
Later ging hij op een kostschool in Den Haag. Zijn moeder verhuisde naar Amsterdam.
Eduard Gerdes besloot om zich op het onderwijs toe te leggen. Op 17-jarige leeftijd was hij eens met zijn moeder naar Bielefeld waar hij vaak aan terugdacht, en besloot in 1846 Nederland te verlaten en zich in Bielefeld te vestigen. Hier is hij in 1847 getrouwd met Lucie Sophie Brehpohl.
Een paar jaar later kreeg hij een borstkwaal en is op verzoek van de arts naar Amsterdam vertrokken, met zijn vrouw en 2 kinderen.

Een jaar in Amsterdam, kreeg hij 2 kaartjes voor toegang tot een paar zitplaatsen in het kerkgebouw van Ds. J. de Liefde, voor hem toen nog onbekend.
Sindsdien ging Eduard Gerdes elke zondag naar zijn kerk. Niet veel later sloot hij zich aan bij De Liefde en nam deel aan zijn werkkring. Om half 9 begonnen zijn lessen met het bestuderen van het nieuwe testament in het Grieks. In de volgende uren oefenden ze talen, wetenschappen, bijbelkunde, geschiedenis en homiletiek.
In die tijd richtte De Liefde de Vereniging op van het Heil des Volks, waarvan Eduard Gerdes tot President werd benoemd. Jaren later is zijn trouwste vriend Ds. de Liefde overleden op 6 december 1869.

In het jaar 1859 verliet Gerdes met zijn gezin Amsterdam en trok naar Stadskanaal om aldaar het Evangelie te verkondigen. Ze bleven daar tot in 1861, waarna hij een uitnodiging kreeg om zich in Doetinchem te vestigen. Na 2 jaar zijn ze vertrokken naar Haarlem, om in 1878 weer terug te keren naar Doetinchem.

**Pagina in bewerking