Gerdes' Maandblad

voor zondagschool en huisgezin
Genre: Tijdschriften


onder redactie van E. Gerdes
Uitgever: J. van Hoeve Gorinchem
Jaren: 1861 / 1862 / 1863 (3 jaargangen)

Gerdes' Maandblad 1 t/m 3, waarin de beide kersfeesten, een kersavond in Amsterdam, de Satijnen das.

 

Reclames:
    
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17 april 1861

    
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16 aug 1862 (2e jaargang)

    
Nieuwsblad voor den boekhandel, 28 nov 1869