Nieuwe leerwijze der Fransche taal


Uitgever: P.N. van Kampen, Amsterdam

   

1e cursus, 136p
1e druk: 1850
2e druk: 1853
3e druk: 1857
4e druk: 1860
5e druk: 1863
6e druk: 1866
7e druk: 1869
8e druk: 1872
9e druk: 1875
10e druk: 1880

   

2e cursus, 148p
1e druk: 1851
2e druk: 1856
3e druk: 1861-1863
4e druk: 1869


Reclames:
    
Algemeen Handelsblad, 6 aug 1850 (1e stukje, 1e druk)

    
Alphabetische Naamlijst der Boeken, 1856 (2e cursus, 2e druk)

    
Opregte Haarlemsche Courant, 4 maart 1865

    
Algemeen Handelsblad, 21 aug 1867 (1e cursus 6e druk, 2e cursus 3e druk)

    
Algemeen Handelsblad, 8 aug 1871 (1e cursus 7e druk, 2e cursus 4e druk)