Handleiding tot het spoedig leeren der Engelsche taal


Genre: Taal

    
1e druk, 1851, P.N.van Kampen Amsterdam, 191 blz.


- 2e druk, 1866, P.N.van Kampen Amsterdam, 8 en 191 blz.