Handleiding tot het spoedig leeren der Engelsche taal


Genre: Taal

    
1e druk, 1851, P.N.van Kampen Amsterdam, 191 blz.


- 2e druk, 1866, P.N.van Kampen Amsterdam, 8 en 191 blz.


Reclames:
   
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 2 juni 1851

   
De Wekker, 9 feb 1866 (2e druk)

    
Algemeen Handelsblad, 21 aug 1867 (2e druk)

    
Algemeen Handelsblad, 8 aug 1871 (2e druk)