Fransch leesboek voor Christelijke scholen


Uitgever: Kemink & zn Te Utrecht
Jaren: 1853-1856
Reclames:
    
Nieuwe Utrechtse Courant, 8 juli 1853 (1e deel, 160p)

    
Alphabetische Naamlijst der Boeken, 1856