Eduard

PseudoniemEduard is hoogstvermoedelijk een pseudoniem van Eduard Gerdes. Hier is (nog) geen bewijs voor gevonden, dus nog niet vast te stellen. De stijl van deze boekjes komt overeen, de uitgevers komen overeen met de boekjes van dhr Gerdes, ook in vergelijkbare periodes.
Het uitgeven van de eerste drukken van 'Eduard' stopt ook rond het moment van overlijden van Eduard Gerdes in 1898.

 • Arnout Dirksz
 • Bedreigd, maar veilig
 • Het Begin der victorie
 • Door kruis tot kroon
 • Door lijden tot heerlijkheid
 • Eindelijk verzoend
 • De Getrouwe getuigen
 • De Held der Hugenoten of een koninklijke martelaar
 • Hoe de Heere zorgt
 • In 's Heeren hoede
 • In strijd en nood
 • De Martelaar van Antwerpen
 • De Martelares van Carthago
 • Meer dan overwinnaars
 • De Molenaar van Heinsdijk
 • Onder de zeeuwsche geuzen
 • Rijk gezegend
 • De Schilder van Dordrecht
 • De Stormachtige nacht of de geredde zoon
 • Tot in den dood getrouw
 • De Zoon van den dorpsschout of de hervorming in zwitserland