Nieuwe leerwijze der Hoogduitsche taal


Uitgever: P.N. van Kampen, Amsterdam

   

1e cursus, 128p
1e druk: 1853
2e druk: 1857
3e druk: 1862
4e druk: 1866
5e druk: 1869/1870
6e druk: 1873
7e druk: 1878
8e druk: 1889

   

2e cursus, 148p
1e druk: 1854
2e druk: 1860
3e druk: 1869/1870
4e druk: 1874
5e druk: 1890

   

3e cursus, 153/154p
1e druk: 1855
2e druk: 1866Reclames:
    
Opregte Haarlemsche Courant, 23 juli 1853

    
Opregte Haarlemsche Courant, 4 maart 1865