Bode van Stadskanaal

Genre: Tijdschriften


onder redactie van E. Gerdes
Jaren: 21-aug-1858 t/m eind 1858 (weekblad)

Den 21sten Augustus verscheen onder zijn redactie het weekblad “Bode van Stadskanaal.” De eerste bladzijde behelsde nieuws van de koninkrijken der aarde, de tweede Schriftoverdenking, de derde berichten van in- en uitwendige zending, de vierde mededeelingen en advertentiën.

Wegens het zegelrecht werd het blad echter te duur en daar het elders gedrukt werd, verliep te veel tijd. Daarom gaf hij het na een kwartaal op en veranderde hij het in een maandblad, dat Januari 1859 verscheen onder den naam De Bode des heils, een stem tot nadenken voor het volk en tot opwekking van Christelijk geloof.