Submit Submit

Zondagsvertellingen

1861, A.W.Sijthoff Leiden

Eduard Gerdes is door Uitgeverij Sijthoff uitgenodigd een vijftal kindervertellingen te schrijven, benevens bijschriften te maken bij een yerzameling prentjes, ten einde die als prentenboek uit te geven. Gerdes toonde zich hiertoe bereid in zijn antwoord van 22 Jan 1861, dat luidt:

"Vrede! Gisteren avond ontving ik uwe letteren, benevens „het model" en zes plaatjes. Na rijp beraad ben ik tot de volgende conclusie gekomen.

Ik zal voor U schrijven vijf verhaaltjes, in vereeniging met de zoo zeer beminde schrijfster, wier pseudo is „Comelia". Deze Comelia is eene der hoogst adellijke en rijke dames van ons land, en heeft bloeijende Zondagscholen, die zij zelve bestuurt. Comelia is de schrijfster van De oude Bijbel. De oude tante bij den kersboom enz. (uitgave van de Hoogh) en zal op mijn verzoek gaarne twee verhaaltjes schrijven, en ik drie. Dit kan slechts in uw voordeel zijn, daar Comelia gewis vele exempl. voor hare Zondagscholen gebruiken zal. Deze vijf verhaaltjes zoti ik onder den algemeenen titel van Zondagsvertellingen uitgeven en elk verhaal een apart nummer of vertelling zijn ....

Wat uw voorstel betreft om voor de prentjes een verhaal te schrijven, lacht mij wel toe. Ik denk daarvan een boekje te maken klein postformaat ongeveer 80 blz. (op een paar bladz. meer zie ik niet). Wat de correctie betreft, stel ik tot voorwaarde, dat ik de z. g. vuile wasch wil nazien, maar de verdere correctie laat ik voor uwe rekening .... "


De Zondagsvertellingen bleken in den smaak te vallen en onder dezen titel gaf hij in 1875 (Kleine Zondagsvertellingen) en in 1883 (Zondagsschool boekjes) nog tweemaal 16 boekjes uit (oplaag 4000 ex.), die elk ook afzonderlijk te verkrijgen en vooral voor uitdelingen op zondagscholen geschikt waren.

     

 • No. 1. Riekje, eene vertelling uit den watersnood.
 • (51 blz., met 3 gelith. en gekl. platen).
 • No. 2. Jozef, de kleine Piemontees. Eene vertelling voor kinderen.
 • (52 blz., met 3 gelith. en gekleurde platen).
 • No. 3. De Zondagvisscher. Eene vertelling voor kinderen.
 • (46 blz., met 3 gelith. en gekl. platen).

  No. 1—3 door E. Gerdes

 • No. 4. De Weg naar school.
 • (86 blz., met 3 gelith. en gekl. platen).
 • No. 5. Het Weeskind, of een winter in den vreemde.
 • (50 blz., met 3 gelith. en gekl. platen).

  No. 4 en 5 door Cornelia, Leiden  Reclame:
     
  Leidsch Dadblad, 29 apr 1861