Volksheil

Volksbeschaving
Genre: Tijdschriften

onder redactie van G. Francken
m.m.v. E. Gerdes, Adama van Scheltema, e.v.a.

Uitgever: Allart & van der Made, Amsterdam
Jaren: 1854-1858
Maandelijks 48 bladzijden

Inhoud :
1854 afl. 1 : Beschouwingen over de insecten-wereld (E.Gerdes)
1854 afl. 2 : Beschouwingen der insecten-wereld (E.Gerdes)
1854 afl. 3 : Robert Fulton (E.Gerdes)
1854 afl. 6 : Beschouwingen over de insecten-wereld (E.Gerdes)
1854 afl.10 : De geteekende hand (E.Gerdes)
1855 afl. 5 : De Twee Wegen (E.Gerdes)


Reclame:
 
Nieuwsblad voor den Boekhandel, 21 april 1854

 
De Nederlander: nieuwe Utrechtse courant, 5 feb 1855

 
Algemeen Handelsblad, 3 sep 1855