Submit Submit

Christelijke Weldadigheid

Jaarboekje. Proza en Poësy.

Genre: proza


Verzameld door Anna A. Bergendahl. Te Amsterdam.
Uitgegeven ten voordeele der Vereeniging te Amsterdam: tot ondersteuning van hulpbehoevenden, het onderhoud harer bewaarscholen en de evangelieverkondiging in Suriname.
Bijdragen van de Heeren: G.Barger, N.Beets, H.A.W.Brandt, I.Da.Costa, Mevrouw E.van Calcar, E.Gerdes, J.P.Hasebroek, H.G.Hartman jr, H.J.Koenen, Mej.W.J.van Ravensteyn, G.H.Sesbrugger, H.H.Sonstral


  
1e jaargang, 1859, Metzler & Basting Amsterdam

Inhoud (E.Gerdes):
Nog is er licht – blz 5
Wensch – blz 6


- 2e jaargang, 1860, C.A.Spin & Zn- 3e jaargang, 1861, Metzler & Basting Amsterdam