Submit Submit

De doode vlieg

Tooneelen uit het leven van vondel

Reeks: Vaderlandsche Volksboekjes

Vierde Serie, nummer 2

 
1e druk, 1888, D.Bolle Rotterdam, 52 pag


Reclame:
   
Leeuwarder Courant, 25 dec 1888 (serie 4, 1e druk)