Submit Submit

Het gebed eener moeder en het Vijfstuiverstuk

Reeks: Kleine Zondagsvertellingen

Het gebed eener moeder oorsponkelijk in Samuel 4e jaargang 1860.
Het Vijfstuiverstuk oorsponkelijk in Samuel 4e jaargang 1860.

 
1e druk, 1875 A.W.Sijthoff Leiden


Reclames:
   
Alphabetische Naamlijst van Boeken, 1875

   
Rotterdamsch Dagblad, 30 juli 1883