Submit Submit

Geestrijke boeken van het ware Christendom


Genre: Vertaling

origineel door Joh.Arnd

 
1856, Allart & van der Made. Naar den 3en onveranderde druk
uit het Hoogduitsch door E. Gerdes , aanbevolen door L. С Lentz. M.portr.


Reclames :
   
Nieuwe Utrechtse Courant, 5 feb 1855

   
Nieuw Amsterdamsch Handels-en Effectenblad, 17 feb 1862