Submit Submit

Te huis

Geïllustreerd Tijdschrift voor het Volk

Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch
Reeks: Te Huis

Onder redactie van J.van 't Lindenhout
Uitgever: P.J.Milborn, Nijmegen

12e jaargang 1886

 

Inhoud: o.a.:

2 verhalen van E. Gerdes