Submit Submit

Koninklijke wet

of vertellingen van de tien geboden


Genre:

Ook in Samuel 9e of 10e jaargang 1865/1866.

- 1e druk, 1863, J.van Hoeve Gorinchem, VIII en 88 blz, met 5 gelith.Kl.En gekl.Plaatjes. gew/In Linnen


- 2e druk, 1869, H.G.Bom Amsterdam, 8 en 88 bl. met 5 houtgrav., in linnen met gekl.Plaatjes


Reclames:
   
Nieuwsblad voor den Boekhandel, 1 okt 1863

   
De Standaard, 16 dec 1865 (C.Schook Gorinchem)

    
Opregte Haarlemsche Courant 3 dec 1869 (H.G.Bom)

   
Nieuws voor den Boekhandel, 28 nov 1869 (2e druk en Samuel)