Submit Submit

Laatste Verzameling van R. M'cheyne

bestaande uit verschillende leerredenen en

door hem in den loop zijner herderlijke bediening gehouden

Genre: Vertaling

origineel door Robert Murray MacCheyne
  Uit het Engelsch door E. Gerdes

   
1e druk, 1862 (1e afl) J.W.Swaan Arnhem


- 2e druk: 1892 ?


Reclame:
   
Opregte Haarlemsche Courant, 10 maart 1862