Submit Submit

Een Libertijn

tooneelen uit 't leven van Dirk Volckertsz Coornhert, 1522-1590

Reeks: Vaderlandsche Volksboekjes

Vierde serie, nummer 6

   
1e druk, 1888, D.Bolle Rotterdam, 52p en 1 gekl.plt. , 20cm


Reclame:
   
Leeuwarder Courant, 25 dec 1888 (serie 4, 1e druk)