Submit Submit

Liederen voor het Christelijke volk

Genre: Liederen

 
1e druk, 1864, H.de Hoogh Amsterdam, 17blz

Inhoud:
No.1 Met Jezus door het leven
No.2 Hier geen rust
No.3 Opwekking
No.4 De komst des Heeren
No.5 Het Volk des Heeren
No.6 Jezus alleen
No.7 Der Heidenen toekomst
No.8 Looft den Heer, gij volken