Submit Submit

Een Noord-Brabantsche Ossekooper in 1570

eene schoone bladzijde uit onze vaderlandsche geschiedenis

Genre: Historische Verhalen
Reeks: Vaderlandsche Volksboekjes

Tweede serie, nummer 2


- 1e druk, 1887, D.Bolle Rotterdam, 39p met 1 plt, 20cm


 
2e druk: ca. 1896/1900, D.Bolle R'dam, 44p, Aan ons Volk verhaald ,Reclame:
   
Nieuws v/d Dag, 21 dec 1886 (1e druk)