Submit Submit

Onze Oude Vriend

Tijdschift voor het Jonge Volkje

door E.gerdes
Jaren: 1877 t/m 1891 (14 jaargangen)
Uitgever: Gebr. van Noortwijk Schiedam
Bladzijden: 16 p/afl, 24 afl per jaar, is 384 per jaargang

9e jaargang 1885-1886


     

Inhoud:


De ring van Mr. Steffens (lang verhaal)
Vergelding
Het verjaringsvers
Goed gemeend -maar toch niet goed te keuren
Slimme apen
Van een pop die driehonderd zielen redde
Voor een prikje
De opmerkzame hond
Job
Het theekopje
Een Japansch Daimio
Een reizend geldstukje
Kerstlied
Uit het leven van een predikant
Wonderbare bewaringen
Een vogel-dodende boom
Mijn kleinzoontje
Javaansche kinderen
Onze Bijbel
Chineesche vertellingen
Een spin die van gezelligheid houdt
Blinkende leugentjes
Bagh-Wallah
Briefkaarten
Geschiedenisjes van honden
De goede herder
Doortje's verdriet
Het gebroken been
De zeven boonen
Van twee kuikens
Diamant?
Het madeliefje in 't voorjaar
De gipsfiguren
Een liefhebber van appelen
Wonderbaar
Niet verstooten
Fluiten en liegen
Gebogen (lang verhaal)
Het Paaschlied
De muizen
Onderwerg
Moogt gij dat ook zeggen?
John Wesley
Abraham en Izaak
Bij den regen
Arnolda's knorrige bui
De slimme hond
Een zwerveling
Het kopje zonder oortje
Een voorval uit de jeugd van Prins Frederik Hendrik
Spreekwoorden van J.Luiken
Uitzien naar schaduwen
Voornemen
Het dochtertje van Jairus
Woordhouden
De slimme dashond
Ondervinding
Een kleine kastijden
Voorkomendheid
Onverklaarbaar
Het zwarte huis
Eene merkwaardige redding
Wat Betje verteld
Te Kleef
Ik dacht er niet aan
De klok op de leerkamer
Lijden en verblijden
Twaalf ambachten en .. een geschiedenisje
Iets over de Chineesche taal
De mand met scheurpapier
De schrandere aap


Reclames:
    
Nieuws v/d Dag, 1 feb 1886

    
De Standaard, 3 nov 1886

    
Leidsch Dagblad, 21 jan 1889


'