Submit Submit

Souvenir

Proza en poëzie
Genre: proza

Proza en poëzie van verschillende auteurs verzameld door Anna A. Bergendahl. Opgedragen aan Hare Majesteit de Koningin. Uitgegeven ten voordeele der vereeniging te Amsterdam: tot ondersteuning van hulpbehoevenden en hare bewaarscholen.

Overigens worden er stukken in gevonden van Ds. h.a.w. brandt, j.c. bergendahl, w. van oosterwijk bruijn, Mr. i. da costa, p. van eik, e. gerdes, Ds. j.p. hasebroek, w.j. hofdijk, Ds. h. joosten, Mr. l. keijzer, Ds. h. kerkhof, Mr. h.j. koenen, d:j.j. van oosterzee, d:j.h. sonstral, h. tollens, j. wolters en anderen.

       
1e druk, 1855, Metzler en Basting Amsterdam

       
2e herz. druk, 1857, Metzler en Basting Amsterdam


Inhoud (E.Gerdes):
De Christen op aarde – blz 22
Aan mevrouw A.M.B. geb. D. – blz 143