Submit Submit

Onze Oude Vriend

Tijdschift voor het Jonge Volkje

door E.gerdes
Jaren: 1877 t/m 1891 (14 jaargangen)
Uitgever: Gebr. van Noortwijk Schiedam
Bladzijden: 16 p/afl, 24 afl per jaar, is 384 per jaargang

11e jaargang 1887-1888


     

Inhoud:


De Schuld (zes hoofdstukken)
Het is zaliger te geven dan te ontvangen (eene vertelling)
Uit Jeruzalem
Kwade gevolgen
De beide goudstukken
Jozef door zijne broeders verkocht
In den Kersttijd
Petrus Dathenus en onze Psalmen
Zuurdeeg en gist
Schijnliefde
Medelijden
Diamanten
Uit de Kinderkamer
Uit de diepte opgehaald (zes hoofdstukken)
De vier Evangelisten en hunne zinnebeelden
De loopjongen
Op heterdaad betrapt
De zoon van den banneling
Een kijkje in Japan
Simeon en het kind Jezus
Het houten paard
De vlieger (uit het zendelingsleven)
Voor de heele kleintjes
In 't laatste uur
Trouw aan 't woord
De rietmusch
Een groet naar huis
Dog
Regen en zonneschijn (zes hoofdstukken)
De betreurde wraak
Een onverwacht geschenk
De geboorte en vlucht van Mozes
De pop met blauwe laarsjes
Basilisken en salamanders
Geene rust
Calvijn
Verzonden schatten
Ter wille van een sneeuwklokje en een brug
Eene reis door de lucht
De eerste steek
De les van eene spin
De onnoozele jongen
De arme Adele
Merkwaardige brieven
Mijnheer pauw     (ook in De Vriend des Huizes 13e jaargang 1895 )
Verlokking (zes hoofdstukken)
Een merkwaardige dag
Een kersenfeest
Een slimmert
Wie was dat?
Uit de kinderkamer
Een oud rijmpje
De list van een Ingenieur
Een weldadige scherts
Door eigen schuld
De sinaasappel
Een vreemdsoortig vouwbeen
Melk in Siberië
De wijzen uit het Oosten
De dappere Van Galen
Elihu Burrit
Liefde
Het licht
De gestorven dochteraan hare ouders
Het zoet des berouws
Verkeerd toegepast
In de bosschen verdwaald
Spreuk
Weldoen
Beslistheid


Reclame:
    
De Standaard, 2 feb 1888