Submit Submit

De Vriend des Huizes

Tijdschrift voor het Huisgezin
Reeks: De Vriend des Huizes

Onder redactie van J. van 't Lindenhout en E.Gerdes
Hoofdredacteur: J. van 't Lindenhout
Jaren: 1883 t/m 1898
Uitgever: P.J.Milborn Nijmegen
Bladzijden: 12 maandelijks afleveringen per jaar, 768 blz per jaargang

13e jaargang 1895


Inhoud:


Het Loon der Moeite (proza, E.Gerdes)
Van Boven (proza, E.Gerdes)
Moeder en Kind (proza, E.Gerdes)
Zoo God Wil (proza, E.Gerdes)
Dag en nacht, naar Jul.Sturm (proza, E.Gerdes) p.736

Lectuur voor jongelieden (E.Gerdes):
Maryken-meu (prinses van Hessen-Kassel)
Kapitein, eene vertelling van drie jongens
In een schemeruurtje, met geschiedenisjes
De Muts, eene vertelling voor meisjes
Uit-en inspanning
Een broertje, eene vertelling
Marietje en haar pop (voor de kleintjes)
De nieuwe pop
Het wonderkind. Eene vertelling uit Noorwegen.
Aan 't werk (proza)
De kakkerlakken
Van eenden en ganzen
De wonderen der zee
Weergevonden
De keerzijde der medaille. Eene vertelling uit Zwitserland.
Van een molenaar. Eene vertelling.
Wie had dat gedaan. Eene vertelling.
Niet te oud om te leeren.
De derde. Eene vertelling voor kleine meisjes.
Op de proef gesteld
Iets van patrijzen
Een uitstapje naar Zandvoort. Eene vertelling.
Aan een luchtballon. Eene vertelling.
Roodborstje (proza)
Bruid en bruidegom. Een blz uit onze vaderl historie.
Wijze Piet (proza)
De oude kikkert en zijn zoon
Reisgenooten
Het hagedisje. Eene vertelling uit Italie.
De kraaltjes. Eene vertelling voor meisjes.
Nieuwsgierig (proza)
De gevolgen van een onweersbui
De zevenklappers. Eene vertelling.
Dientje. Eene vertelling voor de kleintjes. (proza)
Eene voordeelige ontmoeting. Een ware gebeurtenis.
Een droevige doopstoet - en nog iets
Waar blijft de melk ? (proza)
Jacoba-kannetjes
Bedroefd (proza)
Tweeerlei pannekoeken
Jongentje en vinkje (proza)
Het standbeeld van Erasmus
De verloren pop. Een merkwaardige geschiedenis.
Lief vogeltje (proza)
Het tooverfluitje. Eene wonderlijke geschiedenis.
Van tafelborden
De bedroefde knol (proza)
Koenraad en Moor (proza)
Uit Edisons jeugd
Van eene coccinella. Met een lesje.
Een niet alledaagsch bezoek
De herfst (proza)      (ook in Onze Oude Vriend 6e jaargang 1882-1883 )
Pop en kiel. Eene vertelling.
Een rijke graaf
Diefachtige vogels
In de boekenkist
De schaduw van een ezel
De haas en de kat
De kleine Frans. Eene vertelling.
Twee honden
Sully
Een roosje in den Winter. Een kerstverhaal.
Hulp in nood
Mijnheer pauw (proza)     (ook in Onze Oude Vriend 11e jaargang 1887-1888 )
Een liefdadigheidsconcert
De twee nichtjes
Het nieuwjaarsversje
Het schijngeschenk
Voor de kleintjes (proza)