Submit Submit

Samuel

Tijdschrift voor de jeugd

onder redactie van E.gerdes
Jaren: 1857 t/m 1866 (10 jaargangen)
Uitgever: 1857 t/m 1864 J.van Hoeve Gorinchem 1865/1866: H. de Hoogh Amsterdam (?)
Bladzijden: 32 per/maand, 384 per jaargang

1e jaargang 1857

     

Inhoud:


De Heer bewaart de zijnen
Torren en Kapellen
De jonge Pottenkoopman of wentel uwen weg op den Heere      (Ook in Christelijk Leven)
Een Bewaarschool voor havelooze kinderen
Trekken uit het leven van John Churchill hertog van Marlborough
De Wind
Wat is gas, en waartoe wordt het gebruikt
Asbest
Wet of evangelie
De Vuurtoren      (Ook in Christelijk Leven)
Hoe een timmerman professor wordt
Een strijd op leven en dood
De kracht van een Bijbeltekst
Toneelen uit de IJszee
Uit onze portefeuille
Het Bijbellezen
Zijt herbergzaam. Een verhaal uit de 17de eeuw
Een verblijdend Testament
De Reseda     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
Het Schellespook      (Ook in Christelijk Leven)
De schat in den akker     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
Genade door regtvaardigheid
BATHOLOMEUS MILON of de kreupele schoenmaker     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
Mei-kersen

Verder:

p.93. Jezus de goede Herder (ingezonden op prijsvraag no.1)
p.95. Aan onze lieve lezers en lezeressen
p.128. Prijsvragen
p.159. De beste Vriend, een gedicht (H.Simons)
p.161. Het kersverhaal door J. de Liefde
p.220. Bladvulling
p.223. Correspondentie
p.225. Het klaverblad, vrij naar het Hoogduitsch, door W.de Liefde
p.243. Eenige lessen voor jonge lieden (door H.J.F.G)
p.244. De drie pligten (door H.J.F.G)
p.244. Maak anderen gelukkig (door H.J.F.G)
p.245. Nieuwjaarslied door G. van Rijn
p.247. Charade (brood) door G. van Rijn
p.247. Raadsel (tak, kat) door G. van Rijn
p.248. Beschrijving van den slag bij Nieuwpoort (bekroond opstel, Martinus van Marle)
p.251. Christus geboorte (bekroond gedicht, Derk Wessel Berends, 13 jaar)
p.253. Verslag van de ingezonden antwoorden op de prijsvragen, zie bladz.128
p.277. Het Klaverblad. Vervolg van blz. 235, door W.de Liefde
p.288. Prijsvragen en Correspondentie
p.316. Bladvulling
p.316. Raadsel (blad)
p.321. Het Klaverblad. Vervolg en slot van blz. 284, door W.de Liefde
p.348. Raadsel (eene schildwacht)
p.375. Aan onze lezers en lezeressen


Reclame:
    
Algemeen Handelsblad 16 april 1856