Submit Submit

Samuel

Tijdschrift voor de jeugd

onder redactie van E.gerdes
Jaren: 1857 t/m 1866 (10 jaargangen)
Uitgever: 1857 t/m 1864 J.van Hoeve Gorinchem 1865/1866: H. de Hoogh Amsterdam (?)
Bladzijden: 32 per/maand, 384 per jaargang

2e jaargang 1858

   

Inhoud:


Goudforellen, een verhaal      (Ook in Christelijk Leven)
Het merkwaardige gebed     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
Onze portefeuille
De overtreding van het achtste gebod
Torren en kapellen
Een bezoek bij den koning van Pruissen
Het Woord des Vredes (Een Kersverhaal)     (Ook in Feestverhalen 1862)
Leeuwengeschiedenissen 1     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
Vreemd grafschrift
De Vlinder (Een Paaschverhaal)      (Ook in Feestverhalen 1862)
Doofstom en nogtans sprekend
Een les onder weg     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
Berlijn
Het laatste lied     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
Boomen
Avondzang (Naar Schmolke)
Kleine oorzaken en groote gevolgen
De Bijbel op de borst (Eene ware geschiedenis)     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)
Leeuwengeschiedenissen 2     (Ook in Kleine Zondagsvertellingen 1875)

Verder:

p.32. Prijsvragen
p.64. Raadsel (ingezonden)
p.79. Regen of geen regen (ingezonden)
p.82. Het gebed des Heeren (ingezonden)
p.195. Correspondentie
p.218. Het kaartenhuis (H.Simons)
p.221. Zeemollen (ingezonden brief)
p.223. Robert, de kajuitsjongen (ingezonden)
p.258. Uitkomst
p.310. Mattheus VIII: 23-27 (bekroond gedicht, zie aflev.6 blz.192, door Z.Z. 15 jaren)
p.323. Charade (ingezonden S.G.v.L.)
p.323. Aan mijne lezers
p.347. Duinen (ingezonden R.B.)
p.372. Elisa of het Godvruchtig landmeisje (ingezonden door T.H.Uitterdijk)
p.376. De steenkolen (Bekroonde prijsvraag)
p.380. De hoofdbezigheid van ons leven (ingezonden)
p.381. Vondel (ingezonden)
p.383. Oplossing der raadsels en charade