Submit Submit

Samuel

Tijdschrift voor de jeugd

onder redactie van E.gerdes
Jaren: 1857 t/m 1866 (10 jaargangen)
Uitgever: 1857 t/m 1864 J.van Hoeve Gorinchem 1865/1866: H. de Hoogh Amsterdam (?)
Bladzijden: 32 per/maand, 384 per jaargang

5e jaargang 1861

   

Inhoud:


De gebraden patrijzen
Een blind beeldhouwer
Keizer Alexander en de priesters
Hemelsche waarheid
De kleine vrager
Ik heb een schat gevonden
De theeplant en de Chinezen
De koekoek     (Ook in 21 verhaaltjes)
De Zandkorrel
De jeugdige martelaar (naar het Hoogduitsch)     (Ook in Kruimkens voor de zondagschool)
De bladluis
Knud Iverson
De twee bedelaars
Een liefhebber van hazelnoten
Een graf voor zuigelingen in China
Het dubbeltje
De zwarte jongen (met eene plaat)     (Ook in 21 verhaaltjes)
Levensschets van Galileo
Laat de gevangenen los
Sleutel voor de Bijbelsche tafereelen
Arme kinderen
Waar moet men het verloren schaap zoeken ?
Willem Hunter     (Ook in 21 verhaaltjes)
Getrouw tot in den dood     (Ook in 21 verhaaltjes)
Uit Turkije
De twee Visschers. Een verhaal
Belijdenis
De brandnetel
De twistende musschen
De bedroefde knaap
De opgevangen zonnestraal
De regte keus
De kleine Hindoe
Twee vergiften
Op reis naar Jeruzalem
Een les voor koningen en kinderen
Johannes Huss
Een wijs besluit
Wat moet ik lief hebben ?

Verder:

p.30. Letterraadsel
p.31. Bijbelsche tafereelen 1 en 2
p.32. Raadsel
p.63. Ter overweging
p.64. Prijsvragen
p.93. Bijbelsche tafereelen 3 en 4
p.94. Raadsel - Waarheen is uw vlugt?
p.95. Oplossing van het Letterraadsel - Sleutel Bijb. tafereelen
p.102. Open brief aan alle jeugdige lezers en lezeressen van Samuel (A.Hardenberg)
p.124. Is de Bijbel Gods Woord ? (naar het Hoogduitsch, J.Donner)
p.160. Hebt elkander lief (ingezonden)
p.161. De magt van het vooroordeel of Tooneelen uit de Zuidzee (ingezonden)
p.188. Bijbelsche tafereelen 5 en 6 - De komst des Heeren
p.190. Oplossing van het raadsel - Verslag van de ingezonden antwoorden op de prijsvragen
p.224. Raadsel
p.256. Letterraadsel
p.287. Oplossing - Sleutel voor voor de Bijb. tafereelen
p.288. Prijsvragen
p.307. Abel (door H.J.Roos)
p.320. Oplossing van het letterraadsel
p.345. Raadsel
p.377. Oplossing van het raadsel - Sleutel voor het Bijb.tafereel
p.378. Verslag van de ingezonden antwoorden op de prijsvragen
p.379. Raadsel