Submit Submit

Samuel

Tijdschrift voor de jeugd

onder redactie van E.gerdes
Jaren: 1857 t/m 1866 (10 jaargangen)
Uitgever: 1857 t/m 1864 J.van Hoeve Gorinchem 1865/1866: H. de Hoogh Amsterdam (?)
Bladzijden: 32 per/maand, 384 per jaargang

7e jaargang 1863

   

Inhoud:


De twee guldens. Eene vertelling op waarheid gegrond     (Ook in 21 verhaaltjes)
De arme rijke en de rijke arme     (Ook in de Bewarende hand Gods)
De zegen van een diefstal
Het is zaliger te geven dan te ontvangen
Had ik maar geluisterd toen ik jong was
De kever en de honig. Eene Oostersche vertelling
Een klap in het aangezigt van een priester
Ik heb geene ziel
De dichterlijke en de letterlijke
De naald. Eene vertelling
Oostersche gebruiken
Onze vogels
Treurige toestand der Kaffers     (Ook in de Bewarende hand Gods)
Drie sterfgevallen
Het gat in de Bijbel
De snoek     (Dezelfde als in Kruimkens voor de zondagschool)?
Het vrome kind
Laat de kinderkens tot Mij komen want derzulken is het koningrijk der hemelen
De Bijbel
Een gebakken Bijbel
Frederik Willem III van Pruissen en zijne Charlotte
De lamp der weduwe
Bijbelsche personen
Het kind Luther     (Ook in de Beide Schooljongens)
De jongeling Luther     (Ook in de Beide Schooljongens)
Luther als monnik
Zoo als Jezus
Het jonge lam
Een gesprek bij een kinderledikantje

Verder:

21. Bijbelsch tafereel. Zie ook bladz.128
21. Schriftletterraadsel. Zie ook bladz.94,160,223,319
26. De bewarende hand Gods over een knaapje van vier jaren (ingezonden)
55. De krokodil en de Egyptische regenvogel (ingezonden)
59. Heeft hij niets voor mij gezegd? (ingezonden door L.W.B.)
63. Verslag van de oplossingen van het schriftletterraadsel 6e Jaargang, bladz. 348
65. Een avontuur op de eendenjagt (ingezonden door Th.G.) =(Theodoor Gerdes)?
96. Ontleding van bijbelsche personen. Zie ook bladz. 255
104. Spreuken XV, vs. 32. Eene vertelling door Cornelia
117. De beide schooljongens, of liefde en wederliefde (ingezonden)
151. Iets uit het leven van Generaal Haveloek (door H.J. Roos)
188. Antwoord op de ontleding van bijbelsche personen - Sleutel van het bijb. tafereel op bladz. 21
189. Sleutel van het bijb. tafereel op bladz. 128
190. Verslag van de oplossingen van het schriftletterraadel op bladz. 94
253. Wat Jezus voor ons is en wat wij voor Hem moeten zijn (Gedicht door G.C. van Rijn)
283. Goed voor kwaad (door Th.Gerdes)
311. Hoe men met schepen vaart (vertaling H.J.Lummel)
320. Raadsel (ingezonden)
367. In de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet (ingezonden door H.J.Hoogenberk)
374. Washington (ingezonden door H.J.Hoogenberk)
375. Verslag van de ingezonden oplosingen van het schriftletterraadsel op bladz.160
377. Id. van de ingezonden oplosingen van het schriftletterraadsel op bladz.223
379. Antwoord op ontleding van bijb.personen. Zie bladz.255
380. Id. op de bijb.personen. Zie bladz.287 en 288
380. Oplossing van het raadsel op bladz.320