Submit Submit

De Schoorsteenveger

en het Lammetje

Reeks: Zondagsschool boekjes

oorspronkelijk in Samuel 6e jaargang 1862.


 
1e druk, 1863/1867/1883, A.W.Sijthoff Leiden, 16p

'Het Lammetje' is een prosa op de laatste pagina.

Reclames:
   
Nieuwsblad voor den boekhandel, 27 nov 1862

   
Leidsch Dagblad, 24 dec 1867

   
De Standaard, 10 dec 1883