Submit Submit

De Vriend des Huizes

Tijdschrift voor het Huisgezin
Reeks: De Vriend des Huizes

Onder redactie van J. van 't Lindenhout en E.Gerdes
Hoofdredacteur: J. van 't Lindenhout
Jaren: 1883 t/m 1898
Uitgever: P.J.Milborn Nijmegen
Bladzijden: 12 maandelijks afleveringen per jaar, 768 blz per jaargang

8e jaargang 1890


Inhoud:


De rust der moeder (E.Gerdes)
Rust (E.Gerdes)
Op den uitkijk. Een verhaaltje uit het leven (E.Gerdes)
Lentebloemen (E.Gerdes)
Door een postzegel. Een klein verhaal uit 't werkelijke leven (E.Gerdes)
De laatste groet (E.Gerdes)
Al te ijverig (E.Gerdes)
Afdelingen. Een huishoudelijk verhaaltje (E.Gerdes)
Het binnenhuisje (E.Gerdes)
Blootvoets (E.Gerdes)

Lectuur van Onzen Ouden vriend (E.Gerdes):
Paul
De mieren
Uit-en inspanning
De grafgewelven van Tweedsmuir Een verhaal tijdens Karel II van Engeland (hoofdverhaal)
Geen en een flinke jongen
De kleine Suze. Voor de heele kleintjes
Honden en katten. Met geschiedenisjes
Jong lijden. Een verhaaltje
Muis en poes
Het paaschlam. Eene vertelling
De zwaluwen
Arme dieren
Willem en Frits. Een vertelling voor schooljongens
Een verstandig paar
De dierenplager
Een verzamelaar
De spaarpot
De konijnen
Bloemen. Met een geschiedenisje
De verschrikte beer
De zon en ik
Blozende wangen en blijde harten
Het zwarte poesje. Eene vertelling voor jong en oud
Slimme honden
Hooren en luisteren
God verheerlijken door bezems te maken
De holle kogels. Een verhaal
Klein Jantje. Voor de kleinen
De hoed. Met een geschiedenisje
Voor de kleintjes
Zonderlinge boomen en planten
Een overval
Bede
De trompet. Een verhaaltje
Een droeve morgen. Eene vertelling
Baas
Neiging en beroep
Het trouwe paard
Het arme kind
De doofstomme knaap
Uit de duisternis tot het licht. Een Kerstverhaal
Lorretje. Voor de kleintjes
Een gezegend echtpaar
Koning Willem III als knaap
Het vogeltje