Submit Submit

De Vriend des Huizes

Tijdschrift voor het Huisgezin
Reeks: De Vriend des Huizes

Onder redactie van J. van 't Lindenhout en E.Gerdes
Hoofdredacteur: J. van 't Lindenhout
Jaren: 1883 t/m 1898
Uitgever: P.J.Milborn Nijmegen
Bladzijden: 12 maandelijks afleveringen per jaar, 768 blz per jaargang

9e jaargang 1891


Inhoud:


Moedig en Beslist (E.Gerdes)
Vogeltjes in den Winter (E.Gerdes)
Vergaan en verblijven (E.Gerdes)
Het breistertje (E.Gerdes)
Hij komt (E.Gerdes)      (ook in Oud en Nieuw 20e jaargang 1892 )
Eduard Gerdes (door C.Laan)
Van een zeventiger, uit het leven door E.Gerdes
Verlangen (E.Gerdes)

Lectuur van Onzen Ouden vriend (E.Gerdes):
Het doosje met de drie ridderorden
De ontevreden juffert
De tulband (eene vertelling voor niet al te groote kinderen)
Weldoen
Uit-en inspanning
Een genie
Begraven talenten
Hans en de draak
de reddende kiespijn
Een koning als paard
Paaschbloemen en Paascheieren
Gods leidingen
De pop in het graf
Betje bij de Tobbe
Halve maantjes
De vlieger - een jongen spreekt (proza)
In de Betuwe. Een verhaal tijdens Alva's komst in de Nederlanden. (hoofdverhaal)
Kleine rookers
Kunstjes
Een appeldief
Van een jongen, die wou knikkeren
De bedelaar (proza)     (ook in Onze Oude Vriend 8e jaargang 1884-1885 )
Een gezellige ontdekking
Verkeerd medelijden      (ook in Onze Oude Vriend 6e jaargang 1882-1883 )
Kleine diensten
In den dierentuin
Van vier katjes
De vervolging der geloovigen
Ons poesje
Marianne's hoed
Spelende kinderen
Bij den regen
Volharding
Het kind en de vlinder (proza)     (ook in Onze Oude Vriend 6e jaargang 1882-1883 )
De farao's
De duif en het bijtje
Een teleurstelling
Van drie meisjes. Eene St.-Nicolaasvertelling.      (ook in Onze Oude Vriend 7e jaargang 1883-1884 )
Een recept voor dieven
Kerstlied
Verloren en gevonden
De pantoffels van den rector
Kerstlied
Vreemdsoortige spijzen
Eene lekkernij uit de zee
De werkende krab
Een spintoestel.