Submit Submit

De Vriend des Huizes

Tijdschrift voor het Huisgezin
Reeks: De Vriend des Huizes

Onder redactie van J. van 't Lindenhout en E.Gerdes
Hoofdredacteur: J. van 't Lindenhout
Jaren: 1883 t/m 1898
Uitgever: P.J.Milborn Nijmegen
Bladzijden: 12 maandelijks afleveringen per jaar, 768 blz per jaargang

16e jaargang 1898


Inhoud:


Met weinig tevreeden (E.Gerdes)
Natuur en zonde (E.Gerdes)

Lectuur van Onzen Ouden vriend (E.Gerdes):
Nieuwjaarsmorgen. Een verhaal
Arenden
Een zonderlinge ontmoeting. Een vertelling van grootmama
Uit het vuur gered. Een historische vertelling (hoofdverhaal)
Uit-en inspanning
De sprekende kraai
Van mieren
Mijn portret; een vertelling vooral voor hen die er van houden visschen en menschen te vangen
L'enfant terrible
Van een kleinen jongen die in een hoek moest staan
Eigenwijze Doortje
Op het kantje af. Eene vertelling uit Londen
Het ondankbare vischje
Bladvulling
Het verwoeste kasteel
Hooge dingen
Een gelukkig gezin
Het spiegeltje van de juffrouw. Een vertelling voor meisjes
De dochter van den koetsier. Eene vertelling
Ivoor
De les aan het strand. Eene vertelling voor meisjes die verdriet hebben
Lorretje en Ner
De bekeerde dief
Poes weg. Voor de kleintjes
De snoeper. Eene vertelling
Abdahla. Eene vertelling uit Jeruzalem
De bloemruiker. Eene vertelling
De vlieg en de stroopkan
Gods zonneschijntje. Eene kleine vertelling
Een brief
Jeanette's onbeleefdheid. Eene lange en korte les
Een vieze hap
De miereneter
Zij deed wat zij kon doen
Een prijsverhaal
De spin en de vlieg
Sesam. Een verhaal voor niet al te jonge lezers
De komkommer. Een vertelling in zeven hoofdstukken
Een kind en de vogel
Appel en peer
Moeder en kind
Varia
De ekster
Vreemdsoortige handel
Vier kevers
Het aarden potje en de mug. Een merkwaardige geschiedenis
Bedoeinen
Het vogeltje of moeders lied
Padden
Jan Spelleken
Paddestoelen
Het prijsverhaal
De jonge zeeman. Een kerstvertelling
Hansli mit dem Buckeli. Een verhaal uit het leven
Bij 't Hobbelen
Een kleine dief