Submit Submit

De Marskramer

een verhaal uit de dagen der hervorming
Genre: Jeugd
Reeks: De Marskramer, De slang in het Paradijs, Anna Vermuers, Jeroen de Onnoozele, Tweeërlei loon

Ook in Samuel 3e jaargang 1859.

   
1e druk, 1859, J.van Hoeve Gorinchem, 6 en 134p


- herdruk, 1864, J.van Hoeve Gorinchem, 6 en 134p

- 2e druk, <=1875, Höveker Amsterdam, 106p, 20cm


   
3e druk, <1883, Höveker Amsterdam z.j., 106+1p


- 4e druk, 1883, Höveker Amsterdam


   
5e druk, 1886, Hoveker Amsterdam, 115p, 19cm
In bundel met 4e druk van De Slang in het Paradijs.

- premieboek, <=1897, De Grondwet Holland Mich. (=Hoogesteger & Mulder), 106p. (& De Slang in het Paradijs)


   
6e druk, ca.1899-1902, Boekhandel Höveker & Wormser, voorheen Pretoria,
96p, gekl.lithogr., 21 cm

 
1959, door P. de Zeeuw J.Gzn., Uitgever: Van den Tol Dordrecht, 99 p, 21 cmReclames:
 
Opregte Haarlemsche Courant, 5 nov 1859 (1e druk)

   
Nieuws voor den Boekhandel, 28 nov 1869

 
De Standaard, 20 dec 1875 (2e druk Hoveker)

 
Nederlandsche Staatscourant, 10 januari 1883 (4e druk)

 
De Grondwet, 27 dec 1898 (4e druk Holland Mich.)