Submit Submit

De Marskramer

een verhaal uit de dagen der hervorming
Genre: Jeugd
Reeks: De Marskramer, De slang in het Paradijs, Anna Vermuers, Jeroen de Onnoozele, Tweeërlei loon

Ook in Samuel 3e jaargang 1859.

   
1e druk, 1859, J.van Hoeve Gorinchem, 6 en 134p


- herdruk, 1864, J.van Hoeve Gorinchem, 6 en 134p

- 2e druk, <=1875, Höveker Amsterdam, 106p, 20cm


   
3e druk, ca.1883, Höveker Amsterdam z.j., 106+1p


   
5e druk, 1886, Hoveker Amsterdam, 115p, 19cm
In bundel met 4e druk van De Slang in het Paradijs.

- premieboek, <=1897, De Grondwet Holland Mich. (=Hoogesteger & Mulder), 106p. (& De Slang in het Paradijs)


   
6e druk, ca.1899-1902, Boekhandel Höveker & Wormser, voorheen Pretoria,
96p, gekl.lithogr., 21 cm

 
1959, door P. de Zeeuw J.Gzn., Uitgever: Van den Tol Dordrecht, 99 p, 21 cmReclames:
 
Opregte Haarlemsche Courant, 5 nov 1859 (1e druk)

   
Nieuws voor den Boekhandel, 28 nov 1869

 
De Standaard, 20 dec 1875 (2e druk Hoveker)

 
De Grondwet, 27 dec 1898 (4e druk Holland Mich.)