Submit Submit

De Slang in het paradijs


Genre: Jeugd
Reeks: De Marskramer, De slang in het Paradijs, Anna Vermuers, Jeroen de Onnoozele, Tweeërlei loon

Oorsponkelijk in Samuel 4e jaargang 1860.


- 1e druk, 1863, J. van Hoeve Gorinchem, 4 en 11 blz


- 2e druk, ca. 1869 Blankenberg, met geillustreerde omslag


- 3e druk, 1878, Blankenberg, met geillustreerde omslag


   
4e druk, 1883, Höveker & Zn A'dam, 94p

     
5e druk, ca.1899-1904, Boekhandel Amst-Pret,vh Höveker & Wormser, 94p

     
5e druk, ca.1907, Callenbach / boekhandel Amsterdam Pretoria, voorheen Hoveker en Wormser , 94p
In 1907 is het fonds overgegaan op Callenbach. De inhoud van het boek is 5e druk Boekhandel Amsterdam Pretoria, kaft is Callenbach.

       
6e druk, 1913, Callenbach Kampen, 94p

   
1979, vuurtoren urk


Reclames:
   
Opregte Haarlemsche Courant, 6 nov 1863 (1e druk)

   
Opregte Haarlemsche Courant, 29 nov 1869

   
Nieuws voor den Boekhandel, 28 nov 1869 (Samuel)

   
De Standaard, 7 dec 1877 (3e druk)

   
De Standaard, 5 nov 1883 (4e druk, Hoveker)