Submit Submit

Onze Oude Vriend

Tijdschift voor het Jonge Volkje

door E.gerdes
Jaren: 1877 t/m 1891 (14 jaargangen)
Uitgever: Gebr. van Noortwijk Schiedam
Bladzijden: 16 p/afl, 24 afl per jaar, is 384 per jaargang

5e jaargang 1881-1882


     

Inhoud:


Eene mededeling
Zwak - en toch machtig (een verhaal)
Het bedelkind in den Winter (proza)
Het huisgezin te Bethanie
Letterraadsel
Zeshoekig rozet
Raad eens
Hebben de dieren een ziel?
Raadsel
Een zwarte
Ongelukkige kinderen
Verborgen steden
Een letterkluwen
Blauwbessen (eene vertelling voor de kleintjes)
Wie ben ik?
Van zeven spelden
De zonnebloem
Verborgen namen van beroemde mannen
Van kruisvaarders
Bladvulling
Een der kleinen (Eene Kerstvertelling)
De bloemendienst in Engeland
Gevaarlijke plaatsen
Lena en haar broer (lang verhaal)
Naamraadsel
Canossa
Het fatsoenlijke dienstmeisje
Het keerpunt door G.J. Willemsen
Het gevoel op de rechte plaats
Bladvulling
Letterraadsel
De steenworp (Eene vertelling van den Ouden Heer)
Klokketonen der profetie
Bericht
Bladvulling
Torren en Kapellen
Hoofdraadsel
Grootje
Zich uit de verlegenheid redden (door W.)
Verslag
Bladvulling
Kitty (Een verhaaltje uit de kinderkamer door Marie L.)
Bericht
De wintervoet (proza)     (ook in De Vriend des Huizes 10e jaargang 1892 )
Bijbelsch kruisrozet
De Jood en zijn kind
De rotte plank (Eene vertelling van den Ouden Heer)
Eenige mededeelingen
Monniken die op den loop gaan
De smalle brug (Eene vertelling van den Ouden Heer)
Lotje
Een doktersbediende
Aardrijkskundig kruisrozet
De eerste april
De dagen voor Paschen
Paschen
De Abrikoos (Eene vertelling voor de Paaschweek)
Paaschraadsel
Ontbrekende lettersraadsel
Raadselrozet
Bijbelsch mesogram
De overstrooming (Eene vertelling van den Ouden Heer)
Jan de krantenjongen (door G.J.Willemsen)
Mededeeling
Een kluwen in het vierkant
Drielettergrepig raadsel
Cijferraadsel
Letterraadsel
Bericht
Bladvulling
De lier en de Arend
Een les van een hen (door Z.J.K.)
Wie zijn wij?
Woordspel
Aanvullingsraadsel
Raadsel
Bladvulling
Eigenwijze kinderen (proza)
Verslag van de ingekomen oplossingen der raadsels enz
Bloemen voor de kranken (proza)
De held der Hugenooten
Raadsel
Kringraadsel
Klokketonen der jeugd
De uitslag van de ingezonden oplossingen
Het zwemvermogen der dieren
Een leeuwenpreek
De ceders van den Libanon in gevaar
De hond van vrouw Smok (Eene vertelling van den Ouden Heer)
De Padde (Een heuzige geschiedenis van den Ouden Heer)
De schoensmeerplant
Raadsel van twee lettergrepen
Prijsraadsel
Bericht
Het goudstuk (Eene vertelling van den Ouden Heer)
De fransche vluchtelingen
De vervolging tegen de protestanten in Frankrijk (Bekroond prijsverhaal door W.Petri)
De moed van een Zendeling (door Johanna)
Oude boeken
Verborgen steden
Rozet rozenstruik
Een woordvierkant
Het seminarie te Depok
Een blik op Griekenland
Aardrijkskundig dubbel Akrostichon
Onthoofde woorden
Mededeeling
Het zoutverbond
Door Bello gered (door Henriette Gerdes)
Aardrijkskundig rozet
Bladvulling
Het voorbeeld (Eene vertelling van den Ouden Heer)
Dubbele sterren
Tweelettergrepig raadsel
Mathilde (door Henriette Gerdes)
De beer
Gedienstigheid
Bijbelsch kruisrozet
Letterkluwen
Verborgen steden en plaatsen
Bladvulling
De Neef uit Japan (Eene vertelling van den Ouden Heer)
De medelijdende hond
Lied
Letterraadsel
Cijferraadsel
Vierkanten
Het voorzichtige paard
Kleine lieden
De bruiloft te Kana
Naalden en spelden
Schertsvragen
Eene belangrijke mededeeling
Bericht
Een handvol bloemen (een vertelling)
Schijn en zijn (proza)     (ook in De Vriend des Huizes 12e jaargang 1894 )
Een vergeten Onze-lieve Heershaantje
Verbetering
Verslag van de ingezonden oplossingenReclame:
    
Tubantia, 23 nov 1881