Submit Submit

De Vriend des Huizes

Tijdschrift voor het Huisgezin
Reeks: De Vriend des Huizes

Onder redactie van J. van 't Lindenhout en E.Gerdes
Hoofdredacteur: J. van 't Lindenhout
Jaren: 1883 t/m 1898
Uitgever: P.J.Milborn Nijmegen
Bladzijden: 12 maandelijks afleveringen per jaar, 768 blz per jaargang

12e jaargang 1894


Inhoud:


Een Werkman (E.Gerdes)
Lente en Herfst (E.Gerdes)
Grootmoeders verjaardag (E.Gerdes)

Lectuur van Onzen Ouden vriend (E.Gerdes):
Strijd- en Zegepraal
Poedel
Marrianne's Schoenen
Van Poes
Een Koninklijke schoorsteenveger
Uit-en inspanning
De dief in den nacht (hoofdverhaal)
Iets van slakken
Twee merkwaardige kevers
Waar 't goed en niet goed voor is
Allegaartje
De knappe Jan (proza)      (ook in Onze Oude Vriend 7e jaargang 1883-1884 )
In het schemeruurtje
Heilige plaatsen
Barmhartigheid
Een kijkje in en om het museum van Boulak
Stump
Apen
De leeuwerik
De ararat
Schijn en zijn      (ook in Onze Oude Vriend 5e jaargang 1881-1882 )
Roodkapje en de wolf
Het vogeltje en de erwt, een sprookje
Vigilante en kar, eene vertelling uit het leven
s avonds en 's morgens
Slaven in Afrika
Vogels en vogelnesten
Hebzuchtig
Een vraag
De drie Willempjes
Trouw in den arbeid
Een allegaartje
Hartelust, eene vertelling
Zoo groot
Bladvulling
Vleermuizen
Wat leest zij?
Van een jongen die zijn woord niet hield
De ketel en de poes
Het bezoek bij tante
Anna staat midden tusschen haar poppen
Allerlei
Gevaarlijke rupsen
Kleine Jan en zijn zus
Nog drie torren
Kleine Jan en zijn zusje
De banketletter en nog wat
De Japansche pop
Nathan Leyser en zijn kleinzoon
Pietro en zijne moeder. Eene vertelling uit Italie
Naar de komedie. Eene vertelling in 't spoor
De arme jongen en de volle maan
Het portret. Een kerstverhaal
Van de lente tot den winter