Submit Submit

De Vriend des Huizes

Tijdschrift voor het Huisgezin
Reeks: De Vriend des Huizes

Onder redactie van J. van 't Lindenhout en E.Gerdes
Hoofdredacteur: J. van 't Lindenhout
Jaren: 1883 t/m 1898
Uitgever: P.J.Milborn Nijmegen
Bladzijden: 12 maandelijks afleveringen per jaar, 768 blz per jaargang

10e jaargang 1892


Inhoud:


Maartsche Buien (E.Gerdes)
In het Duin (E.Gerdes)
Een huiselijk tafereeltje (E.Gerdes)

Lectuur van Onzen Ouden vriend (E.Gerdes):
Bedachtzamheid. Een verhaal voor jongelingen
Twee kuikens
De kleine Charles
De vinkjes en de kas (proza)     (ook in Onze Oude Vriend 6e jaargang 1882-1883 )
Uit-en inspanning
Van een Boheemsch meisje
De beloonde dienst
Het kind en de maan
Margot historisch verhaal uit de jaren 1572-1573 (hoofdverhaal)
Iets van uilen
Dwaze vrees
De wintervoet (proza)     (ook in Onze Oude Vriend 5e jaargang 1881-1882 )
Schuilhoekje
In de diepte
Om eene vlieg (proza)     (ook in Onze Oude Vriend 8e jaargang 1884-1885 )
Lied
Fijntje. Eene vertelling uit een meisjeskostschool
De Gans
Katjes
De kleine zanger
Het madeliefje
Een wielspinner
Gered
Uit Afrika's binnenlanden
De les van Fik
De Aster
Het kind en 't eendje
De specht
Tuk
Vijf. Een berijmde vertelling.
Aaskevers
De rozenbij en haar nest
De bloemen
Den tijd dooden
Van boven (proza)     (ook in Onze Oude Vriend 10e jaargang 1886-1887 )
De boschwesp en haar nest
Van drie vogels
Brood mik en taart
Slaap
Spek-en bonttorretjes
De vredemaker
De neushoornkever
De metselwesp
De timmerbij
Ons schatje
Lied
Een heilige tor
De eendenmossel
De schrandere aap
Een kikkertsfamilie
Een dappere jongen
De muizen
Eene uitnoodiging
Het vinkje (proza)     (ook in Onze Oude Vriend 6e jaargang 1882-1883 )
Volharding
De waterspin en haar nest
De wesp
De gefopte poes
De peervormige wesp
Een goede ruil
Naar en in Constantinopel
Turk
Doortjes kerstgeschenk
De pauw (proza)     (ook in Onze Oude Vriend 8e jaargang 1884-1885 )
Het suikerpotje
Vuile Johan
Een bal, een pop en en mensch
Welgemoed
Van een Chineeschen kok
Een gevaarlijke vriend (proza)      (ook in Onze Oude Vriend 8e jaargang 1884-1885 )
Eene vereeniging van denkers
De uil