Submit Submit

Onze Oude Vriend

Tijdschift voor het Jonge Volkje

door E.gerdes
Jaren: 1877 t/m 1891 (14 jaargangen)
Uitgever: Gebr. van Noortwijk Schiedam
Bladzijden: 16 p/afl, 24 afl per jaar, is 384 per jaargang

7e jaargang 1883-1884


     

Inhoud:


Bij den zevenden jaargang
Tante's borduurwerk (lang verhaal)
Luther
Honderd tachtig Bramen
Uw vader weet wat gij van noode hebt
Varens
Slangen
Volharding
Van drie meisjes. Een berijmde St.Nikolaasvertelling.     (ook in De Vriend des Huizes 9e jaargang 1891 )
Eli en Samuel
Groote vreugde -gevaarlijk
Silhouette
Een zonderling onderzoek
Kerstlied
In den Kerstnacht
Het Kerstgeschenk
Bladvulling
Betje's mand
De werking van een zaadje
Gehoorzaamheid
Geert Groete
Mijn vaders vijand
St Maartensdag 11 Nov
De elf eieren
De Plaaggeest. Eene kleine vertelling.
Hiskia
De koekoek en zijn ei
Een zonderlinge boom
De bluffert
Eenige sterren
De paradijsvogel
Kwikzilver
Prascovia Lapouloff
Een verstooteling
De Niagara. Door een reiziger in Amerika (H.)
Eene eerlijke behandeling
Clara of de dienende liefde. Een verhaal voor meisjes.(lang verhaal)
De ketellapper
Jan Pik
Prins
Afrika
Trichinen
De boer en zijn zoon
De zwaluw
Doetinchem
Neef en Nicht. Een vertelling in twee hoofdstukken.
De leeuw
Van een dotje
Een geletterde vrucht
Bemoediging
10 Juli 1854-10 juli 1884
De lotgevallen van Bram Hot (lang verhaal)
Jakob en Ezau
De Bengaalsche tijger
Liefde wekt liefde
De roos en de kapel
Eene bladzijde uit de geschiedenis
Verminkte Bijbels
Lowell
Hector
Jacobs vlucht
Door arbeid brood
De rijksdaalder
De twee Neven
Een maaltijd dien wij niet zouden begeeren
Een wenk
Het onweder. Een ware geschiedenis.
De slimme jood
De Heer heeft het van noode
Honig voor de Heidenen
Bidden
De worm
In drift. Een ware gebeurtenis.
Iets uit de oude doos dat nog altijd goed is
De snoevende ekster
De ijver der bijen
John Ericsson
Vrucht van 't Evangelie
Verbetering
De koninginne-page
Dwergplanten
De knappe Jan (proza)     (ook in De Vriend des Huizes 12e jaargang 1894 )
Een paard dat hulp zoekt


Reclame:
   
De Standaard, 19 juni 1884