Submit Submit

De Vriend des Huizes

Tijdschrift voor het Huisgezin
Reeks: De Vriend des Huizes

Onder redactie van J. van 't Lindenhout en E.Gerdes
Hoofdredacteur: J. van 't Lindenhout
Jaren: 1883 t/m 1898
Uitgever: P.J.Milborn Nijmegen
Bladzijden: 12 maandelijks afleveringen per jaar, 768 blz per jaargang

11e jaargang 1893

       

Inhoud:


In het voorjaar (E.Gerdes)
Bij den arbeid (E.Gerdes)
Stilte na storm (E.Gerdes)

Lectuur van Onzen Ouden vriend (E.Gerdes):
Het nieuwjaarsvers
Steenkolen en Steenkolenmijnen
Het driekoningsbrood
De sneeuw
Paalwoningen
Uit-en inspanning
Bando of de Indische sjaal (doorlopend verhaal)
De eigenwijze muis en een dito vink
De droom van een kind (proza)      (ook in Onze Oude Vriend 10e jaargang 1886-1887 )
Betje en haar pop
Een merkwaardige bestraffing
Wraak
De aarde als ei
Kleine dingen
Kinderspelen
De IJdele haan
Een tweegevecht
Een gezichtsbedrog
Als dankbare vliegen
De brief aan poes
De plaatsvervanger
Eene uitnoodiging
De merel
Het meisje en haar kanarie
Uit liefde
Een ongelukkige knaap
De kleine marskramer
Het behoedmiddel
Juffrouw Piet
De doodshoofdvlinder
Hebt elkander lief
Een liefhebber van lang slapen
Eene uitnoodiging
De poffertjes
Het geweten
De vijf ganzen
De nummervlinder
Vreemde dieren
Het huis in verval
De blinde en de slang
Bouwdoos en legkaart
Als 't waar is!
Een ongelukje
De twee boomen
De kikkert
De gestolen uien
Sirius
Waarom de lamp uitging
Een jas op reis
Uit de kinderwereld
Maar vijf minuten
Krom Leentje
Een moeilijk geval
Onze jeugdige dichters
De mevrouw van 't witte huis
Waarom ?
Lof en prijs
Een wenk
De vogels te boven
Op de harmonica
Duiven en bijen
Niet alleen
De herfst
Al grooter (proza)      (ook in Onze Oude Vriend 8e jaargang 1884-1885 )
Rob en Mies
De witte boerderij
Het vlindertje
6 en 9
Van ons eigen
De leeuw
Het Javaansche neefje
Hoe het kwam dat de haan 's nachts niet kraaide
Op weg naar de markt
De koningsgezinde kanarie
Een griezelig dier